Sponsorer

Sponsorer

Vi vil sige hjertelig tak for sponsorat til : 

Laila og Paul Hinrichs (have 40) for nye knive til Fælleshuset.

Haderslev Isenkram, Gravene 16 for ny 13,5 liters gryde til Fælleshuset. Se www.dinisenkraemmer.dk

 Skousen, Haderslev for køleskab til fælleshuset. Se www.skousen.dk