Generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 30. januar 2017.

1. Valg af dirigent : Kredsformand Preben Sørensen blev valgt.

2. Beretning : Formanden gennemgik den fremsendte beretning. Beretning godkendt.

3. Årsregnskab : Kasseren fremlagde regnskabet. Regnskab godkendt.

4. Godkendelse af budget 2017 : Kasseren fremlagde budget. Budget godkendt.

5. Indkomne forslag : Formanden gennemgik el-projekt. 

  1. Tilslutning af el i Fælleshuset og i etablering af elstandere i parkeringslommer, så alle huse kan få 6 amp. strøm : Da fremmødet ikke var 2/3 af lejere, hvilket skal være til stedet for at få projektet gennemført, stemmes der om at afholde ekstraordinær generalforsamling og behandle punktet der. 30 for, 10 imod. Vedtaget
  2. Tilpasning af ordensregler : Formanden fremlagde nye ordensregler. Der var forslag fra salen på stk. 3 at ændre bøden til 500,- kroner og hævelse af gebyr stk. 11 til 200,- kroner. Begge forslag bortfald. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
  3. Anlæggelse af trailerplads : Ændringsforslag om køb af trailer blev ikke vedtaget. Bestyrelsen fik tilkendegivelse om at arbejde videre med sagen.
  4. Vedtægtsændring af § 10 pkt. 9, hvor 30 dage ændres til 14 dage. Punket behandles på ekstraordinær generalforsamling, da ikke 2/3 af lejere var tilstede. 30 stemte for behandling på ekstraordinær generalforsamling. 

6. Valg af kasserer : Jane Hingkjær blev genvalgt (have 38)

7. Valg af bestyrelsesmedlem : Mette Maindal blev genvalgt (have 29)

8. Valg af to suppleanter : Svend Johannsen (have 34) og Karin Schifter (have 37) blev valgt. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant : Bent Jespersen blev valgt til revisor (have 36). Poul Erik Hansen blev valgt til revisorsuppleant (have 18)

10. Valg af vurderingsudvalg : Ruth Warmning (have 50) og Herluf Larsen (have 39) blev valgt. 

11. Valg af 3 personer til repræsentantskab for Sønderjyllands Kredsen og valg af 2 suppleanter : Herluf Larsen (have 39), Jelva Jensen (have 27) og Jane Hingkjær (have 38) blev valgt. Birthe Lassen (have 12) og Tine Uldall (have 23) blev valgt til suppleanter.

12. Evt. : intet 

 

Ekstraordinær generalforsamling d. 30. januar 2017

1. Godkendelse af etablering af el i Humlehavens Fælleshus : 27 for og 12 imod. Forslaget vedtaget. 

2. Vedtægtsændring af § 10 pkt. 9, hvor 30 dage ændres til 14 dage : Forslaget vedtaget.