Generalforsamling 20

Generalforsamling 20

Referat af generalforsamling i Fælleshuset, Humlehaven den 1. februar 2020 Fremmødt 26 haver.
1.Valg af dirigent og referant.
Kredsformand Preben Sørensen blev valgt til dirigent og Leif S. Christensen blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Bent Wiuff fremlagde beretningen. Tilføjelse til beretningen: Kredsfesten er i år den 3. oktober 2020 i Haderslev. 46 haver er nu med i forsikringen til haverne. Vurderingsudvalg kursus for instruktører i feb 2020 og andre i april 2020. Beretning godkendt.
3. Årsregnskab.
Årsregnskabet gennemgået. Justering af beløb i hensættelser til vand fra 10.450 kr. til 10.350 kr. Ny hensættelse til vand 22.259,44 kr.
Årsregnskab godkendt.
4. Budget 2020.
Budget gennemgået. Haverne har i december 2019 til Humlehaven indbetalt
64.162,50. Humlehaven skal så til foråret 2020 betale det beløb til forbundet. Næste opkrævning til haverne kommer i foråret 2021. Skæringsdag er april 2021. Der opkræves ingen forsikring fra haverne i 2020. Udskiftning af 12 nye vandure, derfor er beløbet hævet til 7.000 kr. Da forsikringsindtægter mangler i 2020 trækkes der så fra kassekreditten. Budget godkendt.
5. Indkomne forslag.
1. Mandat til 2.000 kr.til en bogholder.
2. Hæve gebyr ved fællesarbejde.
3. Hæve udlejningsprisen for leje af Fælleshuset.
1.Der blev diskuteret lidt frem og tilbage. Der blev givet mandat til at bruge en bogholder mellem 2.000 – 3.000 kr.
2. Diskussion om hyggen ved fællesarbejde og om beløbet som skal afgøre det. Drøftelser op til 500 kr., de fleste synes var for meget. Beløbet 200 kr. vedtaget. 3. Udlejningsprisen på 350 kr. pr. døgn blev vedtaget plus afregning af el til aktuel pris pr. KwH.
6. Valg af formand og kasserer.
Bent Wiuff genvalgt som formand for 2 år. Have 54. Benno Jacobsen valgt for 1 år som kasserer. Have 15.
7. Valg af 2 best.medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlem Anette Sommer genvalgt for 2 år. Have 32. Poul Hjort Madsen valgt som nyt best.medlem for 2 år. Have 64. 1.Suppleant Hans C. Andresen valgt. Have 56.
2.Suppleant Karin Schifter valgt. Have 37.
8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant.
Per Friis genvalgt. Have 48.
Lotte Meinburg blev valgt til 1. suppleant. Have 49.
9. Valg af vurderingsudvalg
Jelva Jensen genvalgt for 2 år som udvalgsformand. Have 27. Michael Flindt valgt for 1 år til vurderingsudvalg. Have 33. Aase Christensen valgt for 1 år til vurderingsudvalg. Have 41.
10. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet i
Jelva Jensen genvalgt for 1 år. Have 27.
Leif S. Christensen genvalgt for 1 år. Have 41. Anette Sommer genvalgt for 1 år. Have 32.
Sønderjylland.
11. Eventuelt
Der må ikke parkeres på hoved- og stamvej i Humlehaven. Der har været nogle hændelser med beboere der ikke overholder vigepligten, dette blev indskærpet.
Der må heller ikke ræses på hoved- og stamvej, men kun køres 15 km.Vis hensyn Et spørgsmål: Må hækken klippes kun 1 gang årligt. Svar: I henhold til vores ordensregler skal hækken klippes mindst 1 gang inden 1. juli og 2. gang inden 2. september. Hækken må højst være 1,5 mtr ud til fællesvej, men imellem haverne højst 1,8 mtr.
Dags dato 5.2.2020 Dirigent Preben Sørensen Formand Bent Wiuff Referent Leif S. Christensen